YOutube feed

Latest videos

HIPHOP SHAKTITURA (हिपहॉप शक्तितूरा)- MC POP100 FT.@Kokani Karti OFFICIAL MUSIC VIDEO (HAPUS EP 1)

  • Directed & Edited - Ruthvik jadhav
  • FOLK SINGERS - ABHISHEK PALKAR ,SUDHAKAR GAVANKAR , SUDHAKAR SALVI(Munna) AND KUNAL GAMRE ,KALPESH VELAMB
  • Aug 19, 2022